Vytlačiť

Vývoj mlatby

Expozícia bola otvorená v roku 1986. Dokumentuje históriu mlátenia obilia od cepov až po súčasné mlátenie kombajnom. Je umiestnená v zadnom dvore v novodobej adaptovanej budove. Prehliadka expozície s odborným výkladom trvá 15-20 minút.

Návštevníci expozície sa môžu oboznámiť s najstaršími poľnohospodárskymi nástrojmi a technikou používanou na mlátenie a čistenie obilia. Mlátenie cepmi bola ťažká a namáhavá práca, ktorú vykonávali prevažne muži. Používali sa ešte v 1. polovici 20. storočia.

Po vymlátení obilie osievali v riečici (rešeto) s väčšími, následne menšími okami a nakoniec ho čistili viatím – prehadzovaním proti vetru za pomoci špeciálnej drevenej lopaty (vejačky). V polovici 19. storočia techniku viatia nahrádzajú prvé mechanické čističky na ručný pohon (mľinki). Po 1. svetovej vojne ručné čistenie poľnohospodárskych plodín vytlačili rošty – strojové vytriasačky. Na prelome 19. a 20. storočia sa začínajú používať prvé mláťačky – zubové bez čističky, klincové s čistidlom poháňané parným strojom alebo benzínovým motorom. Pri výmlate participovalo 12 ľudí (8 mužov a 4 ženy).

V expozícii sú zastúpené aj jednotky merania obilia, voz (rebriňák) používaný na odvoz obilia, gepeľ (jargaň, žentour) ťahaný dobytkom, ktorý na prelome 19. a 20. storočia zmierňoval namáhavú prácu pri ručnom výmlate obilia. V expozícii návštevníkov zaujme aj drevená plastika Žnice v nadživotnej veľkosti od ľudového rezbára Jozefa Porchinčáka z Nového Ruskova.

Kto je Online

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com