Vytlačiť

Kultúrne centrum južného Zemplína

Sme kultúrna a vzdelávacia inštitúcia napomáhajúca rozvoju kultúry v mestách a obciach trebišovského regiónu. Osvetovú činnosť realizujeme organizovaním tvorivých aktivít v jednotlivých odvetviach osv. činnosti.

Zameriavame sa na realizáciupodujatí v regióne, prezentáciu regiónu v rámci Slovenskai v zahraničí a výsledkom toho je organizovanie podujatí naregionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni s medzinárodnou účasťou.
Naša činnosť vychádza z kultúrnych a spoločenských podujatí cyklického, ale i jednorazového charakteru.
Dôraz kladieme naspoluprácu so ZMOS, združenia miminiregiónov, občianskymi združeniami, cirkvami, inými spoločenstvamia ďalšími organizáciami. Podnecujeme obce k rozvoju miestnej kultúry.

Poskytujeme metodickú i organizačnú pomoc.

Od februára 2005 sú súčasťou nášho desať členného kolektívu aj pracovníci bývalej hvezdárne v Trebišove - teraz úseku astronómie.

To, že sme sa presťahovali už naši stáli partneri vedia, ale preistotu - sídlime na:

Ul. SNP č. 1049/76, to znamená, že v jednom z pavilónov NsP, presnejšie hneďv pavilóne vedľa gymnázia, alebo bývalé oddelenie dlhodobo chorých, ak chcete.

Príďte teda medzi nás so svojimi podnetmi. Iniciujte dobré a ešte lepšie nápady a určite sa aj vy staňte jedným z našich mnohých priaznivcov.

Kto je Online

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com