Vytlačiť

Astronómia

V rámci Košického samosprávneho kraja sme jediné osvetové zariadenie, pod ktoré sa predelimitovala bývalá hvezdáreň, terajší úsek astronómie.

Jeho hlavným cieľom je aktívne prispievať k šíreniu vedeckých poznatkov z astronómie a príbuzných vedných odborov, rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelania občanov. Primárne miesto má rozvíjanie nadobudnutých vedomostí u detí a mládeže v rámci záujmovej činnosti, mimoškolského vzdelávania a vyučovacieho procesu.

Popularizačno vzdelávacia činnosť

Ťažiskom v tejto oblasti sú jednorázové prednášky, prezentácie a verejné pozorovania osvedčenými, ale aj novými formami práce pre deti, mládež, dospelých a širokú verejnosť.

Popularizáciou astronómie a príbuzných vedných odborov prezentujeme a rozvíjame vedomosti nové i už nadobudnuté. Formou edukačných stretnutí sa snažíme o to, aby naši klienti tieto vedomosti uplatňovali v okresnom kole vedomostnej súťaže

celoslovenského charakteru:

  • Čo vieš o hviezdach,

a tiež regionálneho charakteru

  • Vesmír a slnečná sústava,
  • Vesmír

Cieľom našej práce je prispievať k pozitívnemu vzťahu k vede a vedeckým poznatkom vrátane relaxačnej a estetickej funkcie prostredníctvom verejných večerných pozorovaní. Okrem tradičných pozorovaní realizujeme aj pozorovania výnimočných astronomických úkazov:

  • zatmenie Slnka, Mesiaca,
  • zákryty,
  • prechody, atď.

Metodicko poradenská činnosť

V tejto oblasti dominuje odborná, metodická a praktická pomoc astronomickým krúžkom, školám, jednotlivým záujemcom o astronómiu a rôznym záujmovým združeniam bez vekového obmedzenia.

Sústreďujeme sa aj na astronomické krúžky a na klub astronómov, ktorý je zriadený pri našom stredisku. Hlavnou úlohou klubu je poznávanie vesmíru, postavenie našej Zeme v ňom a aktivizovať u členov získavanie nových poznatkov z astronómie.

Odborná činnosť

V rámci technických a pozorovacích možností - prístrojového vybavenia a možností pozorovacích podmienok aktívne realizujeme odborné pozorovania:

  • maxima meteorického roja Perzeidy,
  • pozorovania fotosféry Slnka, slnečných škvŕn.

Edičná a publikačná činnosť

Ťažiskom v tejto činnosti je vydávanie Informačného listu Šíp - Sagitta.

V rámci edičnej činnosti tvoríme a vydávame metodické materiály a názorné pomôcky pre členov astronomických krúžkov a klubu astronómov.

Kto je Online

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com