Vytlačiť

Folklór

Uchovávanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry je ťažiskom tohto úseku. Veľmi vzácne je uchovávať tradície našich prastarých materí, ešte vzácnejšie je, ak v tých tradičných niekdajších odevoch - krojoch - vidíme deti, či mladých ľudí, ktorí nám prezentujú práve úctu a lásku k minulosti.

Naše ťažiskové podujatia zameriavame na tú vzácnu oblasť viničov a pravých tokajských vín, na oblasť Tokaja a jeho unikátne bohatstvo.
Smerujú k zviditeľneniu Tokajskej vínnej cesty a nadväzujú na vidiecky cestovný ruch, agroturistiku, cykloturistiku, napr.:

 • Stavanie májov v obci Čerhov
 • Tokaj v Európe v obci Slovenské Nové Mesto
 • Tokajský festival v obci Borša /participujeme ako spoluorganizátori/

Podujatia nadregionálneho charakteru

 • Tokaj v Európe v obci Slovenské Nové Mesto
 • Vinobranecké slávnosti v obciach Čerhov a Malá Tŕňa /do obce Čerhov je vypravený pre turistov mimoriadny vlak z Košíc./

Sú to tematické podujatia s charakteristickým obsahom, kde okrem folklóru nechýbajú informácie o histórii, architektúre, historické remeslá a samozrejme tradfičná zemplínska gastronómia.

 • v letnom období zabezpečujeme folklórne slávnosti v ďalších mikroregiónoch, folklór vo všetkých formách ako kroje, tance, spevy, zvyky, ľudová umelecká výroba z hľadiska hrdosti na miestne tradície a kultúrne špecifiká s nadväznosťou na vidiecky cestovný ruch a agroturistiku
 • súčasťou folklórnych slávností je tradičná zemplínska gastronómia
 • pripravujeme spracovanie Kalendára kultúrnych podujatí organizovaných v našom regióne s možnosťou návštev domu ľudových tradícií, múzeí a galérií
 • vydávame prierezové prospekty z folklórnych slávností,
 • vystúpenia folklórnych a iných skupín v zahraničí využívame i na propagáciu slovenského cestovného ruchu
 • činnosť umeleckých remeselníkov v súčasnosti využívame najmä pri jarmokoch v mestách regiónu a pri každom podujatí týkajúcom sa tradičnej ľudovej kultúry
 • plánujeme letné tábory remesiel, / bola by to veľmi dobrá motivácia najmä pre mladú generáciu /
 • tvorivé dielne s tradičnými remeselnými technikami, ale aj novodobými technikami
 • pripravujeme tvorivé dielne a sústredenia pre folklórne skupiny
 • cyklické školenia pre vedúcich detských folklórnych súborov

Kto je Online

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com