Vytlačiť

Umelecké slovo

Aby súčasťou vyjadrovania a reči každého kultivovaného človeka bola krása a čistota slova v tejto oblasti je našim cieľom najmä:

  • viesť všetky cieľové a vekové skupiny k hlbšiemu spoznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty verejnosti
  • starať sa o odborný rast recitátorských talentov
  • prostredníctvom odborných seminárov a tvorivých dielní sprostredkovať tvorcom najnovšie poznatky a metódy práce s recitátormi, či súbormi
  • podporovať rozvoj aj vlastnej umeleckej tvorby

Kto je Online

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com