Vytlačiť

Zdravotná osveta a podpora zdravia

Zámerom je:

  • rozvíjať zdravotnú osvetu na základe potrieb a záujmov obyvateľov trebišovského regiónu,
  • metodicky usmerňovať a pomáhať záujemcom pri organizovaní podujatí zameraných na zdravotnú výchovu a osvetu

Toto dosiahnuť:

  • výchovno-vzdelávacou činnosťou zvyšovať informovanosť obyvateľstva regiónu o rizikách a prejavoch civilizačných chorôb, o faktoroch nezdravého životného štýlu sprístupňovaním najnovších poznatkov z oblasti medicíny, psychológie, zdravej výživy a tým spolupôsobiť na postupnú zmenu ich postojov a návykov pri ochrane a posilňovaní zdravia, formovaní zdravého životného štýlu,
  • rozvojom spolupráce s pracovníkmi NsP, pedagogicko-psychologickej poradne, SČK, ale aj odbornými lekármi, vzájomnou participáciou pri organizovaní výchovno-vzdelávacích podujatí.

Jedinečným je organizovanie akadémie tretieho veku, ktorej súčasťou je množstvo rôznorodých aktivít.

Kto je Online

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com