Vytlačiť

Kultúrne aktivity na Tokajskej vínnej ceste

Najvýznamnejšie aktivity kultúry v oblasti Tokaja predstavujú v komplexe kultúrnu ponuku na trase Tokajskej vínnej cesty. TVC prechádza jednotlivými obcami – zastaveniami, z ktorých každá prispieva do ponuky a podieľa sa na tvorbe mozaiky života. V prepojení kultúry na hospodársku sféru - vinohradníctvo a vinárstvo, vzniká produkt vidieckeho turizmu.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sídli v kaštieli situovanom v historickom areáli s parkom a je významným pamiatkový komplex Zemplína, ktorý má optimálne možnosti poskytovať návštevníkom širokú paletu kultúrnych aktivít. Je výnimočne motivujúcim prvkom záujmu o návštevu TVC. Návštevník a turista tu má možnosť získať vstupnú informáciu o histórii a súčasnosti regiónu južného Zemplína a formou stálych múzejných expozícií sa oboznámiť s históriou jeho poľnohospodárstva, vinárstva a vinohradníctva. K stálym expozíciám pribudol v roku 2003 archív tokajských vín, do ktorého prispievajú najvýznamnejší producenti tokajského vína najkvalitnejšími značkami. Základné poslanie múzea sa plní tradičnými i novými aktivitami, výstavami spojenými so živými ukážkami tradičných ľudových remesiel a predajom ľudovoumeleckých výrobkov. Medzi najobľúbenejšie patria: „Tokajské víno a kraslice", výstavy keramiky, gastronómie a ďalších. V rámci podnikateľskej činnosti, múzeum ponúka priamo vo svojich priestoroch ochutnávku tokajských vín a zemplínskych špecialít. Pre náročnejšiu klientelu v súčinnosti s vybranými zahraničnými a tuzemskými cestovnými kanceláriami organizuje exkurzie po trase TVC, návštevy tokajských pivníc, ktoré ponúkajú degustácie i kultúrny program. Múzeum propaguje aktivity tradičnej ľudovej kultúry spoluorganizátorom osláv výročí obcí.

Väčšina mimoriadnych aktivít múzea a vernisáži výstav dopĺňa prezentácia tokajských vín a výber z tvorby umelcov južného Zemplína. V odbornej činnosti múzeum spolupracuje s partnerskými múzeami Poľska a Maďarska. Pri prezentácii prírodných a kultúrnych hodnôt spolupracuje s významnými producentmi tokajských vín.

Múzeum organizuje priamo v meste Trebišov celoštátny Festival ochotníckych divadiel s dedinskou tematikou. V súčinnosti s Mestským úradom Trebišov a Mestským kultúrnym strediskom organizuje Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb. Finančne, metodicky i organizačne sa podieľa na príprave a realizácii slávností vinobrania v Čerhove, Slovenskom Novom Meste a Malej Tŕni. V programoch sa prezentujú miestne a regionálne folklórne súbory a skupiny, hosťujúci umelci z KSK, SR i zo zahraničia.

Podujatia v Čerhove a Slovenskom Novom Meste sú budované ako ťažiskové podujatia a sprievodnými aktivitami. Zámerom je prezentovať kultúrne bohatstvo regiónu, ako unikátnu súčasť kultúry Európy. Konajú sa s účasťou slovenských a zahraničných súborov.

Škola Viničky – detašované pracovisko Strednej odbornej školy Trebišov je školským zariadením pôvodne sa špecializujúcim na výchovu vinohradníckeho dorastu. V súčasnosti je kombinovaným zariadením orientovaným na poľnohospodárstvo a služby. V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje vinohradnícku činnosť a patrí medzi našich významných výrobcov tokajských vín. Je organizátorom profesionálnej Medzinárodnej súťaže degustácie vín, má vhodné podmienky na organizovanie vzdelávacích podujatí. K propagácii tokajského vína prispieva účasťou na rôznych výstavách.

Obce individuálne a v súčinnosti s občianskymi združeniami (Csemadok, Spolok priateľov pamiatky F. Rákocziho II., Ticce, Vinohradnícka obec Viničky – Borša) organizujú tradičné Dni obcí, slávnosti vinobrania, oslavy výročí a spolupracujú s významnými výrobcami vín i malopestovateľmi.

Obce historickej Tokajskej oblasti, obce v ochrannej zóne, Združenie obcí Tokajského regiónu, Združenie miest a obcí Medzibodrožia individuálne i spoločne v súčasnosti pracujú na rozvojových zámeroch a projektoch. Súvisia s vytvorením základnej technickej infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu, pričom rátajú s využitím prírodných krás, prírodného bohatstva, národných kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti, archeologických lokalít a amfiteátrov. V súčasnosti sa realizuje „ Cyklotrasa Tokaja". K projektu TVC a cyklotrase uvádzame v tomto materiáli ponuku zastavení s prehľad pamiatok, zaujímavosti a kultúrnych aktivít.

Kto je Online

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com