Vytlačiť

Mariánske súsošie ( Immaculata )

immaculataMariánske súsošie je dielom neznámeho kameno-sochára datovaným okolo roku 1800. Slohovo ho možno zaradiť k dielam doznievajúceho rokoka s niektorými znakmi klasicistického slohu. Dominantné miesto na súsoší má plastika Madony šliapajúcej na hada. Po jej pravici je kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého a po ľavici socha patróna a ochrancu pred požiarmi sv. Floriána.

immaculataSúsošie je v súčasnosti umiestnené už na treťom mieste. Pôvodne stálo pred kaštieľom. Neskôr roku 1907 bolo prenesené do priestoru južne od kostola na okraj parku smerom k hlavnej ulici. V tom čase bolo obklopené dekoratívnou reťazou umiestnenou na ôsmich stĺpoch. Bol to dar mestu od vdovy po grófovi Teodorovi Andrássym.

Poškodené a značne narušené súsošie bolo v polovici 80-tych rokov komplexne obnovené v ŠRA vysekaním kópií pôvodných plastík a reštaurovaním menej narušených častí. Bolo tiež prenesené na vhodnejšie miesto, do priestoru medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym kostolom. Súsošie nie je pamiatkovo označené.

 

 

Kto je Online

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com