Vytlačiť

59. Hviezdoslavov Kubín 2013

Propozície súťažnej prehliadky v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy a v  tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie


Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a  zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Jednotlivé stupne prehliadky prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.

Hviezdoslavov Kubín tvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o  túto činnosť prostredníctvom prehliadky, hodnotiacich diskusií a tvorivých seminárov.

rov.

Cieľ súťaže:
  • viesť deti mládež a dospelých k hlbšiemu poznaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovať literárne hodnoty širšej verejnosti,
  • vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o túto činnosť,
  • prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých dielní a metodických materiálov sprostredkovať tvorcom najnovšie poznatky a progresívne metódy práce s recitátormi či súbormi.
Kategorizácia súťaže:
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

Súťaž sa rozdeľuje na:
A/ súťaž jednotlivcov
- umelecký prednes detí
I. kategória - deti 2. – 4. triedy základných škôl
II. kategória - deti 5. – 7. triedy ZŠ a I. – III. ročníka 8- ročných gymnázií
III. kategória - deti 8. – 9. triedy ZŠ a IV. a V. ročníka 8- ročných gymnázií

- umelecký prednes mládeže
IV. kategória - mládež stredných škôl a učilíšť, VI. a VIII. ročníka 8- ročných gymnázií a ostatná mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného kola, resp. východiskového kola)
- umelecký prednes dospelých
V. kategória - vysokoškolská mládež a pracujúci od 20 – 49 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného kola, resp. východiskového kola)
VI. kategória – seniori a dospelí od dovŕšenia 50. roku života v čase termínu základného , respektíve východiskového kola

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a v prednese prózy.


B/ súťaž kolektívov
- kategória detských recitačných kolektívov
s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov
- kategória divadiel poézie
s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov

TERMÍNY1/  Základné a školské kolá sa uskutočnia do 15. marca  2013

- organizujú školy, prípadne miestne a mestské kultúrne zariadenia.

2/  Obvodové kolá organizuje: - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove                                                                                                              
-  Príslušná základná škola
-  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom  Chlmci

I. II. a III. kategória obvodové kolá:

15. marca 2013   o 09.00 hod.  -  ZŠ  Obchodná  Sečovce   (obvod Sečovce)
20. marca 2013   o 09.00 hod.  -  ZŠ  Michaľany  (obvod N. Žipov)          
21. marca 2013   o 09.00 hod.  -  ZŠ  M.R. Štefánika   Trebišov  (ZŠ Trebišova)       
19. marca 2013   o 09.00 hod.  -  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom  Chlmci

IV. kategória a súťaž kolektívov:   

Súťaž recitátorov IV. a V. kategórie a recitačných kolektívov sa začína na okresnom kole súťaže, na základe záväznej prihlášky.

Školy majú právo na základe rozhodnutia a návrhu odbornej poroty svojej školy určiť víťaza súťaže, ktorý postupuje automaticky na okresné kolo.

V prípade výnimočných prednesov majú školy právo po dohovore s organizátorom okresného kola  poslať na okresné kolo aj súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 2.mieste školskej súťaže.  

Prihlášky zasielajte spolu s textom recitátora najneskôr do 1. apríla 2013  na adresu:

Kultúrne centrum južného Zemplína,  SNP 1049/76,   075 01  Trebišov
e-mailom:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

V prípade nedodržania termínu, recitátor nebude zaradený do okresnej súťaže.

3/  Okresné kolo organizuje:    Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove  

11. apríla 2013 o  10.00 hod. (I. - III. kategória)  Zrkadlová sieň -  Múzeum v Trebišove      

12. apríla 2012 o  10.00 hod. (IV. kategória)Zrkadlová sieň -  MúzeumvTrebišove 

Prihlášky  víťazov  obvodových kôl  je potrebné zaslať spolu s textom recitátora do  1. apríla 2013 na adresu:

Kultúrne centrum južného Zemplína,  SNP 1049/76,   075 01  Trebišov
e-mailom:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

4/  Krajskú súťažnú prehliadku organizuje:  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce 

24.- 26. apríla 2013  v  MsKS  Michalovce  na  Námestí osloboditeľov.

24.apríl 2012 / streda /  - súťaž I. - III. kategórie / žiaci ZŠ / o 9.00 hod.
/ prezentácia od 8.00 hod./ 

25.apríl 2012 /štvrtok / - súťaž IV. - VI. kategórie / študenti stredných a vysokých škôl a ostatní dospelí /  o 9.00 hod.  / prezentácia od 8.00 hod./  

26.apríl 2012 / piatok / súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie / priestorové skúšky od 8.00 hod. / súťaž od 10.00 hod.         


5/ Celoštátna súťažná prehliadka „Hviezdoslavov Kubín"
Usporiada Národné osvetové centrum Bratislava a Mestský úrad Dolný Kubín20.- 24.6.2013  v  MsKS   Dolný  Kubín  


Vybavuje: Ľubica Tkáčová
tel: 6725620
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Prílohy:
rtf 59hk_evidencny_list_recitatori 227.39 Kb
rtf 59hk_evidencny_list_subory 312.96 Kb
doc 59hk_metodicke_pokyny 166.50 Kb
doc 59hk_odporucani_autori_prednes_deti_z_NOC 29.50 Kb
doc 59hk_odporucani_autori_proza_4-5_kat 22.50 Kb
rtf 59hk_organizacny_poriadok 718.41 Kb

Kto je Online

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com