Vytlačiť

60. Hviezdoslavov Kubín 2014

Propozície súťažnej prehliadky v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy a v  tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie


Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a  zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Jednotlivé stupne prehliadky prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.

Hviezdoslavov Kubín tvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o  túto činnosť prostredníctvom prehliadky, hodnotiacich diskusií a tvorivých seminárov.

rov.

Cieľ súťaže:
  • viesť deti mládež a dospelých k hlbšiemu poznaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovať literárne hodnoty širšej verejnosti,
  • vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o túto činnosť,
  • prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých dielní a metodických materiálov sprostredkovať tvorcom najnovšie poznatky a progresívne metódy práce s recitátormi či súbormi.
Kategorizácia účastníkov:
Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.


Súťaž sa rozdeľuje na:


A/ súťaž jednotlivcov

- umelecký prednes detí
I. kategória - deti 1. – 3. triedy základných škôl
II. kategória - deti 4. – 6. triedy ZŠ a prímy - 1.ročníka 8-ročných gymnázií
III. kategória - deti 7. – 9. triedy ZŠ a sekundy, tercie, kvarty 2.-4. ročníka 8-ročných gymnázií

- umelecký prednes mládeže
IV. kategória - mládež stredných škôl a učilíšť, VI. a VIII. ročníka 8-ročných gymnázií a ostatná mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného kola, resp. východiskového kola)
- umelecký prednes dospelých
V. kategória - vysokoškolská mládež a občaniai od 20 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného kola, resp. východiskového kola)

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a v prednese prózy.


B/ súťaž kolektívov
I. - kategória detských recitačných kolektívov a divadiel poézie s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov
II. - kategória divadiel poézie a recitačných kolektívov s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov

TERMÍNY1/  Základné a školské kolá sa uskutočnia do 14. marca  2014

- organizujú školy, prípadne miestne a mestské kultúrne zariadenia.

2/  Obvodové kolá organizuje: - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove                                                                                                              
-  Príslušná základná škola
-  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom  Chlmci

I. II. a III. kategória obvodové kolá:

19. marca 2014   o 09.00 hod.  -  Galéria - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove (ZŠ z Trebišova)
20. marca 2014   o 09.00 hod.  -  ZŠ a MŠ  Kuzmice  (obvod N. Žipov)          
21. marca 2014   o 09.00 hod.  -  ZŠ  Obchodná Sečovce  (obvod Sečovce)       
26. marca 2014   o 09.00 hod.  -  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom  Chlmci

IV. kategória a súťaž kolektívov:   

Súťaž recitátorov IV. a V. kategórie a recitačných kolektívov sa začína na okresnom kole súťaže, na základe záväznej prihlášky.

Školy majú právo na základe rozhodnutia a návrhu odbornej poroty svojej školy určiť víťaza súťaže, ktorý postupuje automaticky na okresné kolo.

V prípade výnimočných prednesov majú školy právo po dohovore s organizátorom okresného kola  poslať na okresné kolo aj súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 2.mieste školskej súťaže.  

Prihlášky zasielajte spolu s textom recitátora najneskôr do 1. apríla 2014  na adresu:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína,  SNP 1049/76,   075 01  Trebišov
e-mailom:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

V prípade nedodržania termínu, recitátor nebude zaradený do okresnej súťaže.

3/  Okresné kolo organizuje:    Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove  

11. apríla 2014 o  10.00 hod. (I. - IV. kategória)  Zrkadlová sieň -  Múzeum v Trebišove      

Prihlášky  víťazov  obvodových kôl  je potrebné zaslať spolu s textom recitátora do  1. apríla 2014 na adresu:

Kultúrne centrum južného Zemplína,  SNP 1049/76,   075 01  Trebišov
e-mailom:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

4/  Krajskú súťažnú prehliadku "Metamorfózy slova" organizuje:  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce  5.- 7. apríla 2014 v Michalovciach


5/ Celoštátna súťažná prehliadka „Hviezdoslavov Kubín - Dolný Kubín" organizuje: Národné osvetové centrum Bratislava a Mestský úrad Dolný Kubín20.- 23.6.2014  v  Dolnom Kubíne


Vybavuje: Ľubica Tkáčová
tel: 6725620
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Prílohy:
rtf 60hk_evidencny-list-recitatori.rtf 227.39 Kb
rtf 60hk_evidencny-list-subory.rtf 270.00 Kb
doc 60hk_metodicke-pokyny.doc 164.50 Kb
rtf 60hk_organizacny-poriadok.rtf 196.41 Kb

Kto je Online

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com