Vytlačiť

Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho

mauzoleumMedzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v Trebišove patrí Mauzóleum Grófa Júliusa Andrássyho. Bolo postavené v roku 1893 podľa projektu nemeckého architekta Arthura Meininga v neogotickom slohu. Sarkofág je dielom budapeštianskeho sochára Juraja Zalu z rokov 1893 – 1895.

V mauzóleu je pochovaný od roku 1894 gróf Július Andrássy ( zomrel 1890 a bol pochovaný v krypte rímskokatolíckeho kostola ).

julis_andrassy_stPredstavme aspoň v krátkosti osobnosť Júliusa Andrássyho ( 1823 – 1890 ). Bol to významný politik, štátnik a zemepán. Pochádzal z betliarskej vetvy Andrássiovcov. Jeho otec Karol Andrássy ( 1792 – 1845 ) sa zúčastnil potlačenia Východoslovenského roľníckeho povstania roku 1831, bol predsedom Spoločnosti pre reguláciu Tisy a spoluzakladateľom železiarní v Ózde. V roku 1839 a 1844 bol vyslancom na Uhorskom sneme. Matka Etela, rodená Szapáryová, ktorá je pochovaná v krypte trebišovského rímskokatolíckeho kostola patrila zdedeným pozemkovým vlastníctvom medzi najbohatšie ženy v Uhorsku.

Po štúdiách na Gymnáziu v Sátoraljaujhely a práva na Peštianskej univerzite bol gróf Július Andrássy riadiacim ( 1876 ) a neskôr ( 1888 ) čestným členom Uhorskej akadémie vied. V revolučnom roku 1848 bol zemplínskym županom, veliteľom národnej gardy a rok neskôr pobočníkom generála Gorgélyiho a vyslancom revolučnej vlády v Istanbule. Ako prívrženec Ľudovíta Kossutha v revolučných rokoch 1848 – 1849 bol nútený emigrovať. Žil hlavne v Paríži a Londýne. V roku 1851 ho odsúdili v neprítomnosti na trest smrti.

Do Uhorska sa vrátil po amnestii v roku 1858. Tam ho čakala skvelá kariéra. Stal sa poslancom ( 1861 ) a neskôr ( 1865 ) podpredsedom Uhorského snemu. S Františkom Deákom pripravil rakúsko – maďarské vyrovnanie ( 1867 ) a v rokoch 1867 – 1871 bol prvým ministerským predsedom Uhorska v dualistickej monarchii. Uskutočnil aj maďarsko – chorvátske vyrovnanie ( 1868 ) a v roku 1871 sa stal ministrom pri osobe panovníka. V rokoch 1871 – 1879 bol ministrom zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska. V zahraničnej politike sa orientoval na oslabenie pozície Ruska na slovanské národy v monarchii a na Balkáne. Presadzoval spojenectvo Rakúsko – Uhorska s cisárskym Nemeckom. Bol jedným z iniciátorov berlínskeho kongresu z roku 1878, ktorý po rusko – tureckej vojne prisúdil Rakúsko – Uhorsku Bosnu a Hercegovinu.

julis_andrassy_mlteodor_andrassyGróf Július Andrássy mal dvoch synov, mladšieho Júliusa ( 1860 – 1929 ), staršieho Teodora ( 1857 – 1905 ) a dcéru Helenu ( Ilonu ). V roku 1879 rezignoval na funkciu ministra zahraničných vecí. Jeho prejavy vyšli posmrtne v maďarčine, angličtine, nemčine, francúzštine a taliančine. Bol mu udelený veľkokríž radu sv. Štefana a vyznamenanie Rytier zlatého rúna španielsky grant I. triedy.

Do sarkofágu boli umiestnené aj telesné pozostatky jeho manželky Kataríny, rodenej Kendeffyovej.

 

Symboliku tohto rodinného zväzku vyjadrujú dve bronzové kartuše s erbami Grófa J. Andrássyho a K. Kendeffyovej, ktoré sú umiestnené nad sarkofágom. Vľavo od sarkofágu je voľne umiestnená cínová rakva ich syna Teodora Andrássyho ( 1857 – 1905 ). Samotný sarkofág pôsobí veľmi majestátne s plastikou vznášajúceho sa anjela, ktorý mohutnými peruťami symbolicky ochraňuje pokoj duše zosnulých.

mauzoleum_grofa_andrassyho4Pri sarkofágu žiali kľačiac na baldachýnovej poduške dcéra Helena ( Ilona ) manželka grófa Ľudovíta Batthyányiho.

Táto bronzová plastika ženy v nadživotnej veľkosti s majstrovsky stvárneným rúchom je tiež dielom Juraja Zalu.

Súčasťou interiéru mauzólea bol aj obraz M. Munkácsyho Tri plačky pod krížom, ktorý bol odovzdaný Maďarskej národnej galérii v Budapešti. V interiéri hrobky má významné miesto aj hviezdicová klenba a neogotické okná s kovovými mrežami.

Pri pohľade na mauzóleum zvonka má dominantné miesto vstupný pieskovcový neogotický portál z masívnymi drevenými dverami s umeleckým kovaním. Objekt postavený z pieskovcových kvádrov pripomína kaplnku s množstvom fiál, ruží, krabov a postranných chrličov vody. Mauzóleum má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom. V priestore dnes už vyprázdnenej krypty, ktorá sa nachádza pod mauzóleom boli pochovaní ďalší členovia rodiny. Pamiatka si vyžaduje rekonštrukciu poškodených častí, ktoré realizujú veľké Štátne reštaurátorské ateliéry, stredisko v Levoči.

Kto je Online

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com