Tokajská vínna cesta

Ľudová kultúra a tradície Tokaja

V širšom kontexte možno ku všeobecnej kultúre slovenskej Tokajskej oblasti poznamenať, že zmeny vlastníckych vzťahov k pôde v polovici 20. storočia sa negatívne odrazili v zmene charakteru pôvodného vidieckeho, prírodného a životného prostredia, pôvodného spôsobu života, spôsobili úpadok pôvodnej kultúry a zánik niektorých stáročných zvykov, obyčají a tradícii.

Kultúrne aktivity na Tokajskej vínnej ceste

Najvýznamnejšie aktivity kultúry v oblasti Tokaja predstavujú v komplexe kultúrnu ponuku na trase Tokajskej vínnej cesty. TVC prechádza jednotlivými obcami – zastaveniami, z ktorých každá prispieva do ponuky a podieľa sa na tvorbe mozaiky života. V prepojení kultúry na hospodársku sféru - vinohradníctvo a vinárstvo, vzniká produkt vidieckeho turizmu.

Rozvoj Tokajskej vinohradníckej oblasti

Rozvoj Tokajskej oblasti má vysokú prioritu aj zo strany Košického samosprávneho kraja. V každom programovacom období Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK sú zapracované aktivity rozvoja vinohradníckej oblasti Tokaj. Odbor kultúry úradu KSK zapracoval potenciál historických, kultúrnych a prírodných hodnôt do dokumentu: Zámery rozvoja kultúry KSK.

Zastavenia na Tokajskej vínnej ceste a cyklotrasa

Bara (Malá a Veľká Bara)

Malá Bara je písomne doložená v roku 1296 ako majetok zemanov. Veľká Bara sa spomína roku 1416 ako samostatná obec. Vznikla na zákupnom práve v chotári obce Malá Bara. Už v 14. storočí bola ako vinohradnícka obec kráľovským majetkom. Vinohrady sú tam doložené od roku 1410. Polovica desiatku v Bare vyrobeného vína patrila jágerskému biskupovi. V roku 1492 to bolo sto zlatých. V obci je 79 ha tokajských honov. V časti obce Malá Bara sa nachádza pôvodne románsky kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z polovice 13. storočia, ktorý bol viackrát opravovaný. Časť interiéru je zo začiatku 17. a 18. storočia. Pôvodný charakter si zachoval kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1801 v časti obce Veľká Bara.

Tokajská vínna cesta - história, kultúra a perspektívy rozvoja

Produktom vínneho a vinohradníckeho turizmu je Tokajská vínna cesta, ktorá má okrem iného aj kultúrno-spoločenské a duchovné smerovanie. Vznikla z potreby poznávať najpozoruhodnejšie miesta slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti, pestovanie a spracovanie viniča, technológiu výroby vína, folklórne i kultúrno-historické tradície. Popri degustácii jedinečných tokajských vín, ochutnávke zemplínskych gurmánskych špecialít má táto cesta aj nový turistický produkt – cykloturistický chodník.

Kto je Online

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com