História

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov I.

V toku času si ani neuvedomujeme ako rýchlo plynie. Sme už 40-roční a je tu čas poohliadnuť sa a zhodnotiť to, čo sme na muzeálnej ceste doteraz vykonali.

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov II.

Prvými výstavami Technológia spracovania priadnych rastlín a Kľúč od brány dávnoveku sa v roku 1983 múzeum predstavilo verejnosti výsledkami vlastnej bádateľskej a akvizičnej činnosti, pričom vzdalo aj úctu práci prof. PhDr. Budinského-Kričku k 40. výročiu začatia jeho archeologických výskumov v našom regióne. Súčasne bola nadviazaná spolupráca s Československým zemědělským múzeom v Kutnej Hore, Slovenským poľ. múzeom v Nitre a múzeami na východnom Slovensku, ktorá smerovala k skvalitneniu dokumentácie dejín poľnohospodárstva vo východoslovenskom regióne. Autorský kolektív ukončil začiatkom roku 1983 prácu na scenári expozície histórie poľnohospodárstva.

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov III.

Významnou aktivitou múzea v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa stalo spracovanie Sociografie a demografie obcí južného Zemplína, ktorá významne obohatila poznanie občanov o dejinách svojho mesta či obce. Láska k dejinám regiónu tak dostala novú tvár – priamy kontakt múzea s občanmi miest a obcí, ktorý má nielen poznávací, ale aj kultúrno-spoločenský význam. Oceniť treba aj ďalšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti na archeologických lokalitách regiónu, najmä pri výskume románskeho kostola v Malej Bare, sakrálnej pamiatky v Klíne nad Bodrogom. Výsledkami svojich etnografických a historických výskumov prispeli zamestnanci múzea k hlbšiemu poznaniu dejín regiónu.

História múzea - Štyridsať muzeálnych rokov IV.

V roku 2001 dokumentačné oddelenie múzea spracovávalo zbierkový fond v programe AMIS. Uskutočňovalo sa alternatívne spracovanie zbierkového fondu, pričom najväčšie príspevky boli zaznamenané vo fonde filumenistiky.

Kto je Online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com