História rodiny Andrássy

Symbolické spojenie rodiny Andrássy

cl-interier hrobky Trebisov-1Životné osudy členov rodiny grófa Júliusa (Gyulu) Andrássyho po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie, resp. po druhej svetovej vojne nasledovali smutné osudy prevažnej väčšiny šľachtických rodín. Aj trebišovskí Andrássyovci prišli o svoje majetky a väčšina z nich stratila svoj domov a musela žiť v cudzine.

Július Andrássy ml. a jeho manželka Eleonóra rod. Zichy po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie sa po krátkom pobyte v zahraničí vrátili naspäť do Maďarska. Július ml. zomiera v roku 1929 a jeho manželka Eleonóra v roku 1945.

Oboch po smrti prichýlila Júliusova sestra Helena Batthyány – Andrássy, keď ich telesné pozostatky dala ....

[SK] [HU] [EN]

Grófka Borbála Andrássy - Pallavicini

Borbala a Gyorgy PallaviciniDruhorodená dcéra Tivadara Andrássyho a jeho manželky Eleonóry Zichy, celým menom Borbála Mária Theodóra Andrássy, v rodinnom kruhu Boy (Boji, Boi) sa narodila 9. januára 1890 v Budapešti. Staršia sestra Ilona mala už tri roky, keď sa Borbála narodila. Ďalšie dve sestričky sa narodili neskôr, ale ešte v deväťdesiatich rokoch 19. storočia ...

Vianočné dieťa

Pinterest Linda BallardV tomto roku ste mali možnosť pomocou článkov sa zoznámiť s rodinou grófa Gyulu (Júliusa) Andrássyho, s jeho rodičmi, starými rodičmi, ako aj s jeho vnučkami, okrem dvoch vnučiek: Borbály a Katus. Ich životné príbehy si budete môcť tiež prečítať na našich stránkach, ale pred tým, ako sa tak udeje, dovoľte nám, aby sme Vám priblížili Vianoce pre našu grófsku rodinu veľmi dôležitej osoby, ktorej príchod na svet sa úzko spája s Vianocami.

Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach sa narodila 24. decembra 1837 v Mníchove ako tretia dcéra ...

Grófka Etelka (Adelhaid) Szapáry

Grófku Etelku Szapáry, celým menom Marianna Adelhaid (svoje meno používala vo forme Adelhaid aj Etelka), pokrstili v Soprone, v kostole sv. Juraja 26. septembra 1798. Jej rodičmi boli gróf Peter Szapáry - cisársky a kráľovský komorník menovaný v roku 1792, bohatý veľkostatkár a nadšený mecenáš vedy a kultúry svojho obdobia ...

Tivadar Andrássy

Andrassy TivadarTivadar Andrássy sa narodil v rodine grófa Gyulu Andrássyho (1823-1890), najvýraznejšej osobnosti rodu Andrássy a grófky Katinky Kendeffy v Paríži 10. júla 1857, necelé dva týždne po tom, čo cisár František Jozef I. udelil milosť Gyulovi Andrássymu za jeho účasť v revolúcií v 1848/49, za ktorú bol odsúdený na trest smrti a symbolický aj popravený.

Gróf Gyula Andrássy a jeho manželka Katinka túžili po tom, aby sa ich dieťa narodilo doma, no cisárovo omilostenie sa dostalo k rukám už šťastného otca až 19. júla 1857. Tak na cestu domov sa vydali až potom, čo sa matka a dieťa posilnili natoľko, aby mohli bezpečne cestovať z Paríža prv do Letenye pozdraviť matku Etelku Szapáry a potom na panstvo do Trebišova. Po návrate domov sa rodinka čoskoro rozrástla o ďalšie dve deti: Ilonu (1858-1952) a Gyulu (1860-1929) ...

Katalin Kendeffy – vernou partnerkou Gyulu Andrássyho od roku 1856

Andrassy KatalinGrófka Katinka Kendeffy sa narodila v roku 1830 v Koložvári, ako dcéra grófa Adama Kendeffyho a jeho druhej manželky grófky Borbály Bethlen.

Rod Kendeffy patril medzi najvýznamnejšie šľachtické rody bývalej Transylvánie. Jej otec Adam bol známym nielen v politických kruhoch. Bol jedným zo zakladateľov rôznych vzdelávacích inštitúcií a zaslúžil sa o zavádzanie inovácií a modernizácie poľnohospodárstva vo svojom regióne. Zomrel mladý, ako 38 ročný, a tak Katinka stratila otca vo veľmi mladom veku, ako štvorročná.

Matka sa druhýkrát vydala až o 10 rokov, v roku 1843 za rakúskeho grófa Abensberg – Trauna. Borbolya (Borbála) i napriek tomu, že jej manžel je rakúskeho pôvodu, stále podporoval opozíciu proti vtedajšej moci a svoju dcéru Katinku vychovával tiež v tomto duchu. ...

Gróf Gyula Andrássy mladší

Andrassy Gyula mlNarodil sa v Trebišove 30. júna 1860, ako druhorodený syn grófa Gyulu Andrássyho staršieho a grófky Katalin Kendeffy. Útle detstvo strávil v Trebišove.

Ďalší jeho život bol spojený s politickou kariérou jeho otca. Potom, čo v roku 1867 sa otec, gróf Gyula Andrássy stal ministerským predsedom, celá rodina sa presťahovala do Sándor paloty v Budapešti – do paláca a sídla ministerského predsedu Uhorska, ktorá sa od tej doby stáva stálym sídlom ministerských predsedov.

V roku 1871 po vymenovaní otca za ministra zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska, odchádza celá rodina do Viedne. Tu žijú v budove Ballhausplatz, v sídle Ministerstva zahraničných vecí monarchie až do roku 1879 ...

Ilona (Iloncsi) Andrássy – z prekvitajúcej romantiky k tvrdej realite

Ilona Iloncsi AndrassyIlona Andrássy, najstaršia dcéra grófa Tivadara Andrássyho a Eleonóry Zichy sa narodila 22. mája 1886 v Trebišove.

Jej slávny starý otec, gróf Gyula Andrássy, bývalý minister zahraničných vecí monarchie sa už väčšinou zdržiaval doma v Trebišove a venoval sa rozvoju regiónu a krajiny.

Ilona mala viac ako rok, keď sa po prvýkrát stretla s cisárom, Františkom Jozef I. v trebišovskom kaštieli, kde s matkou prenechali svoje izby cisárovi na celý týždeň počas vojenských manévrov na Zemplíne.

Cisár sa totiž počas manévrov ubytoval u svojho radcu, Gyulu ....

Grófka Ilona Andrássy - k 160. výročiu jej narodenia

Grófka Ilona Andrássy - k 160. výročiu jej narodenia Ilona Andrássy sa narodila, ako druhé dieťa grófa Gyulu Andrássyho a Katalin Kendeffy 21.5.1858 v dedinke Petronell-Carnuntum nachádzajúcej sa v provincii Bruck an der Leitha v Rakúsku. Kaštielik, v ktorom sa narodila nazývajú Schloss Traun a patril jej starým rodičom po matkinej strane.

Do roku 1867 vyrastala väčšinou v Trebišove. Rodina mala francúzsku a anglickú vychovávateľku, ktoré učili deti cudzím jazykom už od najmenšieho veku. Matka, grófka Katinka ich vychovávala síce liberálnejšie ale prísne. Neposlušnosť a náladovosť deťom neboli dovolené.

Keď ich otec bol menovaný ministerským predsedom z Trebišova sa odsťahovali do Budapešti a znovu do Viedne po tom, čo sa ...

Grófka Eleonóra Zichy

Andrassy Tivadarne-Eleonora ZichyGrófka Eleonóra Zichy sa narodila 28. marca 1867 v Pešti v rodine provinciálnych, konzervatívnych a katolíckych Zichyovcov. Jej rodičia boli gróf Rudolf (Rezső) Zichy a grófka Jacqueline Péchy.

Vydala sa 24. júna 1885 za grófa Tivadara Andrássyho, syna grófa Júliusa Andrássyho, bývalého ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorskej Monarchie. Eleonóra sa dostala do oveľa liberálnejšej, umelecky založenej, intelektuálnej rodiny Andrássyovcov.

Po boku manžela organizovala a zúčastňovala sa rôznych podujatí, medzi ktoré patrili aj podujatia kde bola súčasťou tzv. živých obrazov, v ktorých boli stvárňované maľby slávnych maliarov pomocou kostýmov a živých scén ...

Kto je Online

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com